مجله کودک 81 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 81 صفحه 26

سرگرمی دوست راه مارپیچ! در این مسابقه ورزشی این پسرک شیطان می خواهد راه مارپیچ را طی کند تا به جام طلا برسد. شما باید به او کمک کنید تا اول خانه های این راه را با حروف مناسب پر کند. برای این کار شرح مربوط به هر خانه را با شماره مشخص شده بخوانید و پاسخ را در خانه های مربوطه بنویسید. یادتان نرود که حرف اول هر کلمه با حروف پایانی کلمه قبلی مشترک است. 1- کتاب شعر شاعر 2- همراه پاکت در سفرهای پستی 3- ماده ای شیمیایی که از غدد داخلی بدن درون خون می ریزد. 4- حرکت رفت و برگشت آویز ساعت. 5- وکیل و نایب 6- نام برادر حضرت موسی(ع) 7- صندلی مدرسهها و پارک ها 8- بچه ها در پارک ها می خورند. 9- محل توقف و بارگیری کشتی ها. کدام جاده؟! این دو جاده که در تصویر می بینید، به موازات هم امتداد یافته اند. به نظر شما عرض کدام جاده بیشتر از دیگری است. زمین پر از مین! این تصویر یک زمین پر از مین را نشان می­دهد. برای رسیدن به نقطه پایان، باید مسیری را انتخاب کنید که روی مین ها پا نگذارید یادتان باشد این مسیر یک سیر منطقی دارد که شما باید اول این سیر منطقی را پیدا کنید. بعد مسیر را علامت بزنید. برای این کار اولین خانه (شروع) برای شما ملاک خواهد شد تا بتوانید مسیرتان را پیدا کنید و با توجه به خانه اول، رابطه منطقی خانه های مسیر را حدس بزنید. پاسخ سرگرمیهای شماره گذشته: جانوران فراری! کلاغ، گاو، بزغاله، گرگ، جوجه، گوسفند، گربه کدام راه؟! اگر خط قرمز را دنبال کنید، به خانه پایان می رسید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 26