مجله کودک 81 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 81 صفحه 27

جدول با شرح در جدول این هفته، با توجه به شرح داخل جدول آن را حل کنید. در ستونی که خانه های آن رنگی است، رمز جدول قرار گرفته است که با حل، جدول آن را به دست خواهید آورد. پاسخ جدول شماره گذشته جدول مستطیل در مربع!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 27