مجله کودک 89 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 89 صفحه 10

شعر دوست تنها تو نسوختی به یاد شهید مظلوم دکتر بهشتی و هفتاد و دو شهید فاجعه هفتم تیر آن شب که تو پر کشیدی از خاک گلها همه دل شکسته بودند مهتاب و ستاره ها سیه پوش در ماتم تو نشسته بودند تنها تو نسوختی، که دشمن در قلب امام آتش افروخت با یاد تو در دل جماران هفتاد و دو شمع تا سحر سوخت ما هر چه که گفته و نوشتیم درباره خوبی تو، بس نیست گشتیم در انقلاب و دیدیم مظلوم تر از تو هیچ کس نیست. رسم توگذشت و مهربانی نام تو جدا ز هر چه زشتی است راه تو همیشه جاودانی زین روست که نام تو«بهشتی» است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 10