مجله کودک 89 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 89 صفحه 32

بازی دوست بازی در استخر تعداد بازیکنان این بازی حداکثر 3 نفر است. از بین ردیف های 1،2 و3 یکی را به دلخواه انتخاب کنید و بازی را ازآنجا آغاز کنید. قبل از شروع بازی باید کارت هایی را با توجه به تعداد بازیکنان و ردیف ها (اگر 2 نفرهستید 8 کارت واگر 3 نفر هستید 12 عدد کارت) تهیه کنید. (برای هر بازیکن 4 کارت قرار دهید). روی هر کدام از این 4 کارت کلمه های کم عمق، نسبتاً عمیق عمیق و بسیار عمیق را بنویسید. پشت آنها شماره مربوط به بازیکن را یادداشت کنید.به این ترتیب 4 کارت با شماره یک 4 کارت با شماره 2 و4 کارت با شماره3 خواهید داشت (این در صورتی است که 3 نفر بازیکن باشید) بعد ازآنکه کارت ها را با توجه به شماره و ردیفی که انتخاب کرده اید (1،2 و3) بین خودتان تقسیم کردید (در این صورت هر کدام 4 کارت خواهید داشت که یک طرف آن عدد شما نوشته شده و طرف دیگر کم عمق، نسبتاً عمیق و بسیار عمیق را یادداشت کرده اید) کارت ها را طوری قرار دهید که شماره آنها طرف رو و بالا قرار بگیرد.هر دور بازی یکی از بازیکنان از میان کارت های خود یکی را انتخاب می کند و با توجه به مشخصات پشت آن (که مربوط به هر کدام منطقه کم عمق یا ... است) اشیایی را که درآن منطقه قرار گرفته بر می دارد (هر منطقه یک شی دارد). سپس کارت انتخابی را در میان بقیه کارت های خود قرار می دهد. نکته ها: 1. این بازی در کل 5 مرحله انتخاب کارت دارد.اگر یک شی را در یک دور انتخاب کارت برداشتید و در یکی از دورهای بعد هم دوباره همان منطقه شی به شما افتاد. آن مورد دیگر حساب نمی شود و شما در آن دور انتخاب کارت، از گرفتن امتیاز محروم می شوید و تا دور بعد باید صبر کنید. 2. اگر دقت کنید در کف استخر وسایلی در زیر آب فرو رفته اند که بعضی ازآنها جزو وسایل کمکی برای شنا و یا قایقرانی هستند. اولین کسی که در منطقه مربوط به خودش موفق شود.اولین وسیله کمکی شنا یا قایقرانی را بر دارد (باتوجه به کارت انتخابی خود) 80 امتیاز ویژه می گیرد. 3. هر بازیکن در ازای هر شی معمولی (که به شنا وقایقرانی مربوط نیست) 20 امتیاز وبه ازای هر شی کمکی برای شنا یا قایقرانی 40 امتیاز دریافت می کند.جدول زیر به شما در محاسبه امتیازها کمک می کند. برنده بازی کسی است که در پایان5 دوره بیشترین امتیاز را بیاورد. ردیف (1) کم عمق (1 متر) شانه (20 امتیاز) نسبتاًعمیق (5/1 متر) تخته شنا (40 امتیاز) عمیق (2 متر) ماشین اسباب بازی (20 امتیازی) بسیار عمیق (5/2 متر) یپارو (40 امتیاز) (2) عینک شنا (40 امتیاز) توپ پلاستیکی (20 امتیاز) عینک و لوله غواصی (40 امتیاز) خودکار (20 امتیاز) (3) ساعت مچی (20 امتیاز) کفش قورباغه ای (40 امتیاز) خط کش (20 امتیاز) کمربند شنا (40 امتیاز)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 32