مجله کودک 89 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 89 صفحه 34

دوست کودکان بهای اشتراک: تا پایان سال 1381 هر ماه 4 شماره، هر شماره 1000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست»: l خاورمیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال l اروپا، آفریقا، ژاپن 000/8 ریال l آمریکا، کانادا، استرالیا 500/9 ریال بستکان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، میتوانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکتنامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: ........................................ تحصیلات: نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: ......................... تا شماره: امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 34