مجله کودک 89 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 89 صفحه 35

نیایش ای خدای بزرگ از تو به خاطر تابستان سپاسگزاریم برای درختان سبز و گلهای زیبا برای آفتاب، و آسمان آبی و دریای باشکوه با موج های آرام و بازی هایی که در خانه می کنیم و روی ماسه های کنار دریا از تو سپاسگزاریم که در روزهای تابستان هم با ما هستی و ما را تنها نمی گذاری. به ما کمک کن تا هر روز چیزهای تازه یاد بگیریم. به ما فرصت بده تا با جاها و افراد جدید آشنا شویم و دوستان تازه پیدا کنیم به ما نشان بده که چگونه می توانیم آنهایی را که تعطیلات شادی ندارند خوشحال کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 35