مجله کودک 123 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 6

دیدار دوست یک تمرین کوچک برای امتحانی بزرگ این روزها بحث مجلس و انتخابات در کشور ما داغ داغ است. در این میان ، بیشتر بچه ها که هنوز به سن رای دادن نرسیده اند، تنها از دور شاهد شرکت بزرگترها در این امر هستند. آنها نشسته اند تا بعد از رسیدن به سن قانونی شرکت درانتخابات،مانند بزرگترها در این راه مهم قدمی بردارند. اما اگر شما هم هنوز به سن رای دادن نرسیده و مانند سایر بچه های کشورمان برای رسیدن به سن رسمی شرکت در انتخابات لحظه شماری می کنید ، بد نیست بدانید که از چند سال پیش دانش آموزان کشور ما هم صاحب مجلس یا پارلمان مخصوص به خود شده اند. شما هم می توانید حتی قبل ازرسیدن به سن قانونی رای دادن ، در انتخابات این مجلس شرکت کنید و حتی به عنوان نماینده انتخاب شوید و به این مجلس راه پیدا کنید. برای آشنایی بیشتر شما با مجلس دانش آموزی کشورمان، در این شماره به سراغ یکی از نمایندگان دوره ی اول مجلس دانش آموزی رفته ایم و پای صحبت هایش نشسته ایم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 6