مجله کودک 123 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 9

خاطرات آقای چوپان«فیلم خشن» چند وقتی بود که یک ویدئو کلوپ کنار چراگاه گوسفندان باز شده بود. فیلم های خوبی داشت و من و گوسفندها از دیدن آن فیلم ها لذت می بردیم و خوشحال بودیم! عجب فیلم رزمی جنگی باحالی از ویدئو کلوپ گرفتم! عجب غلطی کردم! آن یکی گوسفند با تانک دارد می آید! ولی این خوشحالی دوامی نداشت! گوسفندها به شدت تحت تاثیر فیلم ها قرار می گرفتند! روزی نبود که در چراگاه بدون خشونت به شب برسد! خدا را شکر که آن ویدئو کلوپ از نزدیک ما رفت! حرفهای قشنگ مریم من فیلم هایی که توش آدما همش همدیگه رو می زنن بدم میاد! من از فیلم هایی که توش آدماهمش فریاد می زنن و روی صورتشون خون ریخته ، بدم میاد! من از فیلم هایی که ... «من فقط از کارتون خوشم میاد!» آموزش زبان انگلیسی: Rudeness is very bad.بد خیلی هست خشونت این موجود مهربان و نازنین از مخالفان خشونت است! این را بخرید ! خیلی خوب است مایع ظرفشویی جواب معما: پیام های بازرگانی میان برنامه! تبلیغ مایع ظرفشویی!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 9