مجله کودک 123 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 11

از صدای هزاران عزادار آسمان و زمین پر هیاهوست مثل من خاک هم غصه دار است آری این لرزش شانه ی اوست می رود دسته آرام آرام من دلی سخت پرجوش دارم می روم پا به پای علمدار پرچمی سرخ بر دوش دارم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 11