مجله کودک 123 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 14

دانش دوست ز محرم چو گذشتی... ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاخر شعبان یکشنبه هفته آینده آغاز ماه محرم است. ماه محرم، شروع سال«هجری قمری»است. ماه های قمری که متعلق به اعراب و مسلمانان است، با دیدن هلال ماه در آسمان آغاز می شوند. ماههای قمری به ترتیب عبارتند از : محرم ، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی ، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعده و ذی حجه. اعراب ، انگیزه نامگذازی این ماه ها را چنین می دانند، محرم برای این است که از ماه های حرام است و نزاع و دشمنی درآن ممنوع است.نام دو (ربیع الاول و ربیع الثانی) برای آن است که در این دو ماه شکوفه و غنچه و باران زیاد است(ربیع به معنای بهار است). نام دو ماه جمادی (جمادی الاول و جمادی الاخر) برای آن است که آب در این ماه ها منجمد می شود یخ می بندد. نام شعبان به این دلیل است که در این ماه در عصر جاهلیت (پیش از اسلام) تیرها و طایفه های عرب، شاخه شاخه می شدند(شعبه به معنای شاخه است). نام رمضان برای آن است که در این ماه سنگ ها از شدت گرما ، داغ می شدند. نام شوال برای آن است که در این ماه گرمای هوا کم می شد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 14