مجله کودک 123 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 15

رجب محرم جمادی الاول صفر رمضان شوال ذی قعده ذی حجه و از بین می ر فت. نام ذی قعده برای این است که در این ماه عرب ها در خانه های خود می نشستند (قعود یعنی نشستن). ذی حجه هم به معنای آن است که در این ماه مسلمانان به سفر حج می رفتند. البته در روایت هایی که از پیامبر (ص) و ائمه(ع) داریم، به فضیلت های هر یک از این ماه های اشاره شده است. در ضمن ، معناها ومفاهیم عمیق تری برای هر ماه نیز وجود دارد، مخصوصا ماه هایی مثل رجت، شعبان و رمضان. خوب است بدانید ماه های قمر ی نسبت به ماه های شمسی ، ده روز و اندی عقب تر هستند. بنابر این سال قمر ی در هر 9 سال ، یک فصل به عقب می رود. به خاطر همین ، زمانی می شود که هر دو ربیع به وسط فصل زمستان می افتد و دیگر خبری از گل و بهار نیست. برای یادگیری ماه های قمری ، می توانید این دو بیت شعر را حفظ کنید: ز محرم چو گذشتی ، بودت ماه صفر دو ربیع و دو جمادی زپی یکدیگر رجب است از پی شعبان، رمضان و شوال پس به ذی قعده و ذی حجه بینداز نظر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 15