مجله کودک 123 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 16

فکر دوست تزیین با میوه های بلوط و کاج وسایل مورد نیاز میوه ی کاج بزرگ، چند عدد میوه ی کاج کوچک، میوه ی بلوط، غلاف دانه هایی مثل لوبیا یا...، چسب، رنگ پوستر، قلم مو، جعبه ی مقوایی روش کار: 1- جعبه ی مقوایی (درو قسمت پایینی آن) را با رنگ پوستر رنگ بزنید و بگذارید کاملا خشک شود. 2- به ترتیب دور لبه ی در جعبه ی مقوایی را ، یک ردیف میوه ی بلوط بچسبانید. 3- در وسط در جعبه ، یک میوه ی کاج بزرگ با چسب بچسبانید . در فاصله ی بین مرکز و بلوط های حاشیه ی در جعبه ، در فواصل معین ، میوه های کاج (کوچک) را بچسبانید. 4- در اطراف و دور تا در جعبه ، در فواصل معین ، پوسته ی دانه های گیاهی مانند لوبیا یا ... بچسبانید. بگذاریدکاملاً خشک شود و بعد ، از جعبه استفاده کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 16