مجله کودک 123 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 21

سرگرمی دوست موشهای پنهان شده 8 عدد موش در این تصویر پنهان شده اند . آنها را پیدا کنید. حیوان ماقبل تاریخ این حیوان ماقبل تاریخ می خواهد به لانه اش برسد ، او را راهنمایی کنید. شناور بر رود این چسیت که بر روی رود در سفر است ؟ وصل کردن نقطه های 1 تا 20 تصویر را کامل می کند ، حالا می توانیدآن را رنگ کنید. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته : پسربچه ی غواص و 4 اشتباه شباهت اردکها هزارپای سرگردان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 21