مجله کودک 123 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 23

آیینه دوست از زبان دوست باید ما متوجه باشیم ملت ما متوجه باشند که وقتی که مجلسشان ، یک مجلسی است که از طبقه ی متوسط است و توی این مجلس آن... سلطنه ها و سلطنتی ها را نداریم... این مملکت محفوظ می ماند. ...آن روزی که دیدید و دیدند که انحراف در مجلس پیدا شد، انحراف از حیث قدرت طلبی و از حیث مال طلبی، ...آن روز بدانند که علامت این که شکست بخوریم ، خودنمایی کرده. ...وقتی که رضا شاه ریخت به مجلس که فریاد می زدند آن قلدر های اطرافش که زنده باد کذا [فلانی] و زنده باد کذا،مدرس رفت ایستاد و گفت که «مرده باد کذا ، زنده باد خودم.» خوب، درمقابل او، شما نمی دانید حالا، در مقابل او [رضا خان] ایستادن یعنی چه؟ و او [شهید مدرس] ایستاد. این برای این بود که از هواهای نفسانی آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود. ...[ملت]... توجه داشته باشند، رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند... ... وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند. این حق برای این است که شما می خواهید رای بدهید. رای شماست. میزان ، رای ملت است... ...دمکراسی این است که آراء اکثریت ، وهم این طور اکثریت ، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف ، به ضرر خودشان باشد. شما [نمایندگان مجلس]ولی (سرپرست) آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست، ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید . بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 23