مجله کودک 123 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 26

ورزش دوست پرونده یک ورزش تکواندو : هنر جنگیدن با دست و پا تاریخچه حدود دو هزار سال است که این ورزش انجام می شود. درباره پیدایش این ورزش، درکشور های چین ، ژاپن ، کره و حتی هند داستانهایی وجود دارد. اما تکواندو به صورت رسمی از حدود 40 سال پیش در کره پا گرفت . نام «تکواندو» را هم یک ژنرال کره ای به این ورزش داد. در زبان کره ای تکواندو به معنای «هنر جنگیدن با دست و پا» است. کلمه ،«دو» در انتهای تکواندو (و یا حتی در انتهای کلمه جودو) به معنی «یک روش» است . امروز حدود بیست میلیون نفر در سراسر جهان به این ورزش مشغول هستند. احترام و تواضع ورزش هایی که از مشرق زمین برخاسته اند، همگی به صفات پسندیده انسانی ، درستی و کنترل بررفتار ورزشکار استوارند. کشتی در سرزمین ما نمونه ای خوب از این روحیه است. در کشتی بیش از هر چیز ، جوانمردی و رفتار مردانه اهمیت دارد. در تکواندو نیز اصل بر رشد جسمانی بدن نیست، بلکه تواضع ، پشتکار ، روحیه محکم . کنترل شخصی از اصول اولیه پرداختن به این ورزش است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 26