مجله کودک 123 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 32

جدول دوست جدول مستطیل در مربع 1. گردی که در ساختمان سازی به کار می رود و مخلوط آن با آب و ماسه ، پس از مدت کمی مانند سنگ سخت می شود . 2. از وسایل ارتباط جمعی که به «صدا» معروف است . 3. زیاد و فراوان . 4. اطمینان و آسایش. 5. «هنر» واژگون شده ! عمودی 1. هزینه ی زندگی و زحمت خود رابه گردن کسی دیگری می اندازد . 2. از نام های دخترانه و نام گلی است خوشبو به رنگ زرد یا کبود یا سفید . 3. سوره های مدنی در این شهر بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده اند . 4. ازکلمات پرسشی 5. روشنایی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 32