مجله کودک 141 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 4

لحظة سبزه دعا قصیر امین پور چشمه ها در زمزمه رودها در شستشو موج ها در همهمه جوی ها در جست و جو اولین قایق ها از هزاران سال قبل، انسان فهمیده بود که موادّ خاصی مانند چوب می توانند بر سطح آب شناور بمانند. آنها با کندن و گود کردن تنه درختان ، اولین قایق ها را برای نقل وانتقال بر سطح آب ساختند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 4