مجله کودک 141 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 5

باغ در حال قیام کوه در حال رکوع آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع **** سنگ، پیشانی به خاک ابر، سر بر آسمان مثل گنبد خم شده قامت رنگین کمان **** ابر در حال سفر آسمان غرق سکوت بر سرگلدسته ها بال مرغان در قنوت ***** کاسة شبنم به دست لاله میگیرد وضو بیدها گرم نماز بادها درهای و هو ***** سرو، سر خم می کند غنچه، لب وا می کند در میان شاخه ها باد غوغا می کند ***** شاخه ها گل می کنند لحظة سبز دعا دست ها پل می زنند بین دل ها و خدا تنه های درخت در قایق های اولیه حتماً باید به یکدیگر متصل می شد. در غیر این صورت تنه درخت به جهت های مختلف می غلتید و سرنشین آن در آب سقوط می کرد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 5