مجله کودک 141 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 12

گوسفند ها ممکن است مریض شوند . آنها را خودمان معالجه می کنیم . حتی ممکن است یکی از آنها مثلاً وقتی می خواسته از روی یک سنگ بپرد ، پایش در برود یا بشکند که خودمان اینجا پایش را خوب می کنیم. البته بعضی وقت ها ممکن است خودمان نتوانیم او را خوب کنیم. مثلاً یک گوسفندی که علف نمی خورد و روز به روز لاغرتر می شود. این جور مواقع او را به دامپزشکی می بریم. بعضی وقت ها هم ممکن است یک جانور نیش دار مثل مارمولک یک گوسفند را نیش بزند که خودمان زهر را از تنش بیرون می آوریم. ما همه اش باید مواظب گله باشیم و مراقبت کنیم که یکی از آنها از گله جا نماند. Ÿ وقتی گوسفندهایتان با گوسفندهای دیگر چوپان ها هستند ، چطور آنها را می شناسید؟ آنها که شبیه هم هستند! چوپان ها با گوسفندهایشان زندگی می کنند و بزرگ می شوند و همه آنها را می شناسند . بعضی ها حتی برای هر کدام از گوسفندها اسم هم می گذارند و آن گوسفند را به اسمش صدا می کنند. بعضی ها هم روی گوسفندشان علامت می گذارند. Ÿدر مورد بره به دنیا آوردن آنها بگویید. معمولاً آخرهای زمستان و اوایل بهار بره ها به دنیا می آیند. باید حواسمان خیلی جمع باشد که سرما نخورند . معمولاً بعد از به دنیا آمدن ، آنها را توی چیزی می پیچیم و به جای گرمی می بریم . یک بار یک بره به دنیا آمد و من چیزی همراهم نبود. کت خودم را در آوردم و دورش پیچیدم. Ÿ اگر یک بره مادرش را گم کند ، چه می کند؟ بع بع میکند . مادر همین که صدای بره را می شنود، اول ساکت می شود که ببیند صدا از کجا می آید . بعد به طرف بره اش می دود. Ÿ گوسفند ها از کجا می فهمند بره شان کدام است؟ کار خداست. گوسفندها بره هایشان را می شناسند. بره ها هم مامان هایشان را می شناسند. Ÿاگر گوسفندها حرفتان را گوش نکنند، چه کار می کنید ؟آنها را می زنید؟ نه هیچ وقت. دوستشان دارم . آنها هم مرا دوست دارند. ما با هم زندگی می کنیم. گر خیلی مجبور شوم با چوبم فقط یک کم آنها را می ترسانم. Ÿ از شغلت راضی هستی؟ خدا را شکر. Ÿ به عنوان آخرین سوال بگوئید چه آرزویی دارید؟ خشکسالی نشود . آخرین سوال کدامه . می خواهم چای بگذاریم. Ÿممنون اگر ممکنه به جای چای ، کمی نی بزنید . شینده ام چوپان ها خوب نی می زنند. کایاک اسکیومها از نوعی بلم به نام «کایاک» برای شکار حیوانات دریایی استفاده می کردند . کایاک از پوست فک دریایی که به چوب متصل شده بود ساخته می شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 12