مجله کودک 141 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 16

دری به باغ بهشت محمد علی دهقانی «دعای جوشن کبیر» یکی از دعاهای بسیار مهم و با شکوه ما مسلمان هاست ، که به خواندن آن سفارش زیاد شده است. این دعا، در اول ماه رمضان، و در شب های «قدر» خوانده می شود. نوشته اند که در یکی از جنگ ها ، حضرت رسول اکرم (ص) ، زرة سنگینی پوشیده بودند که بدن ایشان را آزار میداد. جبرئیل ، از طرف خداوند این دعا را برای پیامبر (ص) آورد و به ایشان گفت: «ای محمد ! خداوند به تو سلام می رساند و می گوید: این زره سنگین را از تن خود بیرون بیاور و به جای آن ، این دعا را بخوان ، که نجات تو و پیروانت در این دعاست و تو را به خوبی حفظ می کند.» دعای جوشن کبیر دارای صد بند است و هر بند آن ، ده نام از نام های خداوند آمده است . به این ترتیب این دعا، هزار نام خداوند را در خودش جا داده است. در این دعا ، ما خداوند را با هزار نامش می خوانیم و او را به هزار نامش قسم می دهیم که حاجت های ما را برآورده کند. یک بلم بادبانی قدیمی کشور اندونزی از قسمت های زیرساخته شده است: 1- بادبان ساخته شده از تراشه های چوب وکتان 2- اتصال دهنده های دکل

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 16