مجله کودک 141 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 17

لغت نامة قرآنی حرف اول : ب باطِلْ کلمة باطل، در قرآن مجید، چندین بار آمده است. این کلمه را در سوره های مختلف می توانیم ببینیم. باطل ، چیزی است که در مقابل «حق» قرار می گیرد . هر چیزی که حق نباشد، باطل است. حق و باطل، همیشه با هم در حال جنگ هستند، تا روزی که باطل از میان برود و حق به جای آن بنشیند. باطل ، رفتنی و نابود شدنی است. در حالی که حق ، ماندنی و جاوید است . اولین کسی که در مقابل حق ایستاد، ابلیس بود. پس ابلیس ، رهبر و سرکردة اهل باطل است. خدا ، ابلیس را نفرین کرد و از خودش راند . ابلیس هم از روی لجاجت و دشمنی تصمیم گرفت همة آدم ها را از راه حق دور کند و به راه باطل بکشاند. او هر شب و روز مشغول این کار است و سعی می کند با نشان دادن چهره ها و تصاویر زیبا ، رنگا رنگ و عجیب ، ما را فریب بدهد و از راه حق دور کند. 3- دکل 4- صفحه ماهیگیری 5- ریسمان جهت دهنده به بادبان 6- پارو 7- قایق اسکورت 8- میله چوبی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 17