مجله کودک 141 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 18

«نام آسمانی » فصلی کوتاه از داستان کودکی و نوجوانی حضرت علی علیه السلام - 2 به سرعت برق و باد، این خبر در شهر مکه پیچید: «فاطمه ، دختر اسد و همسر ابوطالب . به شکلی معجزه آسا وارد خانة کعبه شده و پس از رفتن او ، هیچ کسی به داخل خانه راه ندارد!» همه از این خبر ، غرق تعجب و شگفتی شدند . سر هر کوی و برزن ، دربارة این اتفاق عجیب بحث و گفتگو بود و هیچ کس نمی توانست سر از راز آن در بیاورد. سه روز گذشت . سه روزی که پر از انتظار ، بی خبری، صبر و بی قراری بود . هم برای ابوطالب ، شوهر فاطمه ، و هم برای دیگر مردم مکه ، که دوست داشتند هر چه زودتر بفهمند چه اتفاقاتی برای آن زن آبستن افتاده است . سرانجام ، روز چهارم ، دیوار کعبه، درست درهمان نقطه شکافته شد و فاطمه از میان کشتی «سیریوس» با قدرت فراوان به پیش! هنگامی که موتور بخار در سال های 1700 میلادی اختراع شد، کشتی ها و قایق هایی که با موتور بخار کار می کردند. نیز در دریاها به راه افتادند. اولین کشتی بخار در سال 1838 میلادی به نام «سیریوس » در اقیانوس اطلس به حرکت در آمد . نیروی بخار این کشتی با سوزاندن چوب تامین می شد. جالب آنکه به دلیل کمبود ماده سوختنی مجبور شدند از درها و مبلمان کشتی برای تامین سوخت نیز استفاده کنند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 18