مجله کودک 141 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 22

· ترجمه : آه ای مادر ، گرسنه هستم ............. یکی از معروف ترین نبردهای دریایی بین کشتی های بخار ، درسال 1845 بین کشتی «راتلر» و «الکتو» اتفاق افتاد. این نبرد با پیروزی «راتلر» پایان یافت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 22