مجله کودک 141 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 32

ماجراهای های و لویس اثر : مورت واکر و دیک براون کشتی «گالی» از دیگر مردمانی که از قایق های پارویی بزرگ استفاده می کردند، یونانیان باستان بودند. کشتی های پارویی آنها «گالی» نام داشت و مردان پاروزن در سه قسمت مجزا قرار می گرفتند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 32