مجله کودک 141 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 33

یکی از معروفترین سفرهای دریایی با قایق پارویی، مربوط به سال 1789 میلادی است. در این سال سرنشینان کشتی «بونتی» به فرماندهی کاپیتان «ویلیام بلیگ » به دلیل مشکل پیش آمده سوار بر قایق پارویی شدند که 18 سرنشین داشت. آنها با پارو زدن فاصله 3900 مایل را در 43 روز با کمترین آب و غذا ، طی کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 33