مجله کودک 145 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 145 صفحه 43

از پشت آن عینک، نگاهت زیباتر از یک کهکشان بود چون آبشاری صاف و روشن جاری به سوی کودکان بود در فاصله سال­های 1969 تا 1972 میلادی 12 فضانورد بر سطح ماه گام نهادند. آنها در مجموع تا این زمان 380 کیلوگرم از خاک کره ماه را برای آزمایش با خود به همراه آوردند. اندازه گیری دقیق با لیزر فاصله درست زمین تا ماه را نشان داده است بر این اساس زمین تا ماه 275/376 کیلوگرم فاصله دقیق دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 145صفحه 43