مجله کودک 149 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 2

بنام خداوند بخشنده و مهربان دوست هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» *مدیر مسؤول:مهدی ارگانی، * سردبیران: افشین اعلاء- سیامک سرمدی *مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی *تصویرگر:محمدحسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء * مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا، * عکس: امیر محمد لاجورد *حروفچین: نیرالسادات والاتبار* توزیع: فرّخ فیّاض،*امورمشترکین: محمدرضا اصغری. لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی:خیابان انقلاب-چهار راه حافظ- پلاک 962 -تلفن: 6706833* نمابر: 6712211 شرح روی جلد بازی سفینه های فضایی روی جلد، چند سفینه را می بینید که روی بدنه آنها شماره هایی نوشته شده است. این به معنی آن است که شما برای وارد شدن به هر سفینه باید امتیازی معادل شماره آن سفینه داشته باشید. برای این بازی شما به مهره به تعداد بازیکنان (4-2 نفر) نیاز دارید. به جای مهره از دکمه های رنگی هم می توانید استفاده کنید. از مقوا، 6 عدد کارت حرکت (از شماره 6-1) درست کنید و آنها را به پشت طوری قرار دهید که شماره آنها معلوم نباشد و اما روش بازی : مهره تان را در خانه شروع قرار دهید و برای هر بار حرکت یک کارت حرکت انتخاب کنید. بر اساس شماره کارت ، در خانه ها حرکت کنید. در مسیرتان به دو دسته آدم فضایی برخورد می کنید، آدم فضایی ها صورتی و آدم فضایی های آبی. اگر در خانه آدم فضایی صورتی فرود بیاید 30 امتیاز می گیرید ولی اگر در خانه آدم فضایی ها آبی فرود بیاید ، 10 امتیاز از شما کم می شود. یادتان باشد آدم فضایی های صورتی ، دوست و آدم فضایی های آبی ، دشمن هستند. هر کس که سفینه بیشتری را صاحب شود، برنده این بازی است. برای ورود به هر سفینه : 1. باید در خانه ای که در سفینه به آن باز می شود فرود بیایید. 2. امتیاز لازم (با توجه به شماره روی سفینه) را داشته باشید. و اما چند نکته را به خاطر بسپارید: وقتی بازیکنی صاحب سفینه ای می شود، بازیکن دیگری نمی تواند آن را صاحب شود. با ورود به هر سفینه به اندازه شماره آن امتیاز از شما کم می شود و آن سفینه به نام شما ثبت خواهد شد. اگر می خواهید وارد سفینه خاصی شوید، حتماً باید در خانه ای فرود بیایید که در سفینه به آن باز می شود، اگر این طور نشد چند دور باید صبر کنید و کارت انتخاب کنید، تا بالاخره در همان خانه فرود بیایید. بازی وقتی تمام می شود که همه سفینه ها ، صاحب داشته باشند. برای خروج از هر سفینه و ادامه بازی هم، باید از همان خانه ورود به سفینه خارج شوید. کتاب در مجله کتاب کامل فضا و نجوم جلد پنجم فهرست مطالب کتاب در مجله : مقدمه انفجارات خورشیدی جزر و مد ستاره دنباله دار هالی شبه ستاره ها نپتون رصد خانه ها وویجر 1 و 2 اکتشافات فضایی آلبرت انیشتین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 2