مجله کودک 149 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 10

دیدار با یک مرد شجاع امیر محمد لاجورد حدود 18 سال پیش بود . محل کار من در طبقه پنجم یکی از ساختمان های بلند در خیابان جمهوری بود. یک روز حادثه ای اتفاق افتاد. یک آتش سوزی در آخرین طبقه ساختمان که یک رستوران بود. همه ساکنان آن ساختمان فرار کرده بودیم و به خیابان رفته بودیم. شیشه های طبقه آخر در اثر حرارت می ترکیدند و به روی آسفالت خیابان می ریختند. این حادثه باعث شده بود که خیابان جمهوری که حتی در حالت عادی ترافیک نسبتاً زیادی دارد، کلاً بسته شود و به همین علت ماشین های آتش نشانی نیز با مشکل زیادی مواجه شده بودند و نمی توانستند خود را به موقع به محل حادثه برسانند. همه چیز به هم ریخته بود اما از همه بدتر صحنه ای بود که حتی تا امروز در ذهن من باقی مانده است. یکی از کارگران رستوران نتوانسته بود فرار کند و در میان شعله های آتش گیر کرده بود. او خود را به لبه پنجره رسانده و از آن آویزان شده بود . دائم فریاد می زد و کمک می خواست. فریاد کمک خواهیش از آن فاصله دور به گوش می رسید. آن طرف پنجره شعله های آتش بود که هر لحظه نزدیک تر می شد و این طرف پنجره پرتگاهی به ارتفاع 12 طبقه یک ساختمان ، جمعیت بسیاری این صحنه را از خیابان تماشا می کردند و هر کدام دلش می خواست برای او کاری کند اما از دست هیچکس کاری بر نمی آمد. خانمی گریه می کرد، بعضی ها دعا می خوانند، بعضی ها هم با دست جلوی چشمانشان را می گرفتند و می رفتند و بعضی دیگر ... معلوم بود که قاب های پنجره نیز بسیار داغ شده اند چون آن آقا مجبور بود هر چند ثانیه یک بار جای دستانش را عوض کند. همه چیز تمام شده به نظر می رسید ، اما ، در آن لحظه که من به آن صحنه بهتم زده بود و داشت بغضم می ترکید اتفاقی افتاد. مردی شجاع با لباس مخصوص خود را با طنابی از پشت بام آویزان کرد و چنگ زد و آن مرد را بغل کرد و .. او یک آتش نشان بود. کسی که از راهروهای دود گرفته ساختمان خود را به بالای پشت بام رسانده بود. خیلی دوست داشتم دیداری با یکی از این مردان بی باک داشته باشیم. آقای حسین جوادی مسئول ارتباطات سازمان آتش نشانی تهران زمینه این دیدار را فراهم کردند. یک ایستگاه آتش نشانی جزر و مد بهاری بیشترین جزر و مدی است که در طول سال روی می دهد. زیرا در این فصل، ماه و خورشید در یک خط قرار می گیرند. خفیف ترین جزر و مد نیز هنگامی روی می دهد که ماه و خورشید نسبت به هم در زاویه قائمه (راست) قرار بگیرند. در این حالت کشش جاذبه به کمترین حد خود می رسد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 10