مجله کودک 149 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 11

خودتان را معرفی کنید. غلامحسین عطایی، رئیس ایستگاه شماره 3 آتش نشانی و نجات 9 هستم. کار شما با خطرات زیادی همراه است. نمی ترسید؟ نه. البته این درست است که کار ما خطرات بسیاری به همراه دارد. یک آتش نشان به دل خطر می زند تا مردم را نجات دهد. همین عشق کمک به مردم است که به یک آتش نشان نیرو می دهد و همین باعث می شود ترس را فراموش کنیم. یک آتش نشان عاشق کارش است. آن زمان که همه از خطر فرار می کنند، آتش نشان به استقبال خطر می رود تا با آن بجنگد. چند سال است به این کار مشغولید؟ حدود 29 سال. سال 1353 من تکنیسین هواپیما بودم، اما شغلم مرا راضی نمی کرد. از سال 1354 به این کار مشغول شدم. بسیاری از آشنایان من در همین حرفه هستند. پدرم آتش نشان بود. دایی ام هم همینطور. برادرم و پسر عمویم هم در گروه نجات هستند. چه کارهایی را انجام می دهید؟ مشخص ترین کار ما اطفاء حریق است. هرجا که آتش بگیرد برای خاموش کردن آن سریعاً اقدام می کنیم. غیر از این گروه نجات ما کلیه امداد ها را برای مردم انجام می دهد. به عنوان مثال نجات دادن کسی که در استخر غرق شده، کسی که در آسانسور گیر کرده، شیر آبی که در خانه ای باز مانده و کسی در آن خانه نیست. دست یا پای کسی که داخل چیزی مانند نرده گیر کرده، دست بچه ای اگر داخل چرخ گوشت رفته، گرفتن انواع حیوانات مانند مار و عقرب و غیره ، و انواع دیگر کارها حتی کمک به کسی که انگشتر در انگشتش گیر کرده و انگشتش باد کرده است. به غیر از مواردی که گفتید، آیا در مواقعی که به ماموریتی نرفته اید بیکار هستید؟ ما هیچ وقت بیکار نیستیم. در سایر مواقع ما کارهای مختلفی انجام می دهیم. هر روز کلاس های درون ایستگاهی داریم. شناسایی و بازدید از اماکن از دیگر کارهای ماست. ما هر روز برای شناسایی محل ها می رویم تا در مواقع ضروری بر روی محل آگاهی کامل داشته باشیم چرا که در هنگام آتش سوزی دود بسیاری از جاها را می گیرد و اگر مکان را نشناسیم با مشکل مواجه می شویم. از دیگر کار هایی که می توانم مثال بزنم سرکشی مستمر به شیر های آب آتش نشانی است که در خیابان ها می بینید. برای آتش نشان شدن چه باید کرد؟ یک سری امتحانات ورودی تئوری و عملی دارد که از فرد متقاضی می گیرند. هم از نظر معلومات و هم از نظر قوای بدنی. چرا که یک آتش نشان باید آدم ورزیده ای باشد. بعد از قبول شدن در آن امتحانات هم خود سازمان دوره ای برگزار می کند و پرسنل را آموزش می دهند. ساعت کار یک آتش نشان به چه صورت است؟ 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت. یعنی سه شیفت . هر شیفت شامل یک فرمانده ، یک معاون فرمانده و سایر پرسنل است که یک گروه را تشکیل می دهند شامل 12 تا 15 نفر. ساعت 5/6 صبح بیدار باش داریم و تا ماشین پیشرو و ماشین پسرو ماشین لوله کشی ماشین های گروه نجات جزر و مد بر روی خاک کره زمین نیز موثر است . اما از آنجایی که سطح زمین جامد است ، اثر جزر و مد بر آن تنها حدود 5 دهم متر است. سایر قمر های منظومه شمسی نیز اثر جزر و مدی بر سیاره ای که گرد آن می چرخند ، ایجاد می کنند. در بعضی نقاط ساحلی از این پدیده برای ماهیگیری استفاده می شود . زیرا با بالا آمدن آب ، می توان تورهایی در ساحل کار گذاشت تا ماهی در آنها صید شوند. تور ماهیگیری برای صید ماهی هنگام جزر و مد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 11