مجله کودک 149 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 16

من یک پسر هستم در شهر تهرانم ! خوشحال هستم ، چون من اهل ایرانم! هرجا که ایران است من، خانه ام آنجاست! فرقی ندارد که شهر است، یا صحراست! دارم عموهایی در رشت و در ساری! در اصفهان ، شیراز حتماً تو هم داری ! خاله ، پسر خاله دایی، پسر دایی؛ اهل کجا هستند؟ اینجایی ، آنجایی من اهل تهرانم تو اهل کرمانی ما در کنار هم هستیم ایرانی ! من دوست می دارم هر جای ایران را امروز ایران را فردای ایران را! من ایرانی ام جعفر ابراهیمی ((شاهد)) بعضی از شبه ستاره ها ، نزدیک زمین نیز می آیند. به این اجرام فضایی نزدیک زمین ((نئو)) (NEO) گفته می شود. جنس بعضی از شبه ستاره ها از یخ است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 16