مجله کودک 149 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 22

نپتون بسیار دور از خورشید است و مدار گردش آن حداقل برابر 164 سال زمین است! این سیاره شباهت زیادی به اورانوس دارد. سطحی پوشیده از یخ ، متان مایع و جوی پر از گازهای هیدروژن و هلیوم که دمای سیاره را به 210- درجه سانتیگراد رسانده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 22