مجله کودک 149 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 23

نپتون ظاهری آبی رنگ دارد که با توده های عظیمی از ابر پوشیده شده است. این سیاره ، طوفان های منظومه ای قوی در منظومه شمسی ما ایجاد می کند. سرعت این طوفان ها ، 700 متر در هر ثانیه است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 23