مجله کودک 149 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 24

قمر اطراف نپتون (قسمت قمرهای منظومه شمسی را در جلدهای قبلی بخوانید) تریتون نام دارد. که شبیه یک هندوانه سبز رنگ است. سطح تریتون از نیتروژن یخ زده پوشیده شده است. قسمت هایی از آن ظاهراً فعالیت آتشفشانی مخصوصی داشته است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 24