مجله کودک 149 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 25

جوجه کوچولوی گمشده این جوجه کوچولو که در وسط تصویر قرار گرفته، مادر و خواهر و برادرهایش را گم کرده است. راه را به او نشان دهید تا هر چه زودتر به خانواده اش برسد. از شماره یک تا 35 نقطه های یک تا 35 را به هم وصل کنید. شکل شما کامل خواهد شد. می توانید آن را به دلخواه خود رنگ آمیزی کنید. پاسخ های سرگرمی شماره گذشته : راهی به سوی فرعون سردترین نقطه در سیارات منظومه شمسی، سطح قمر تریتون در اطراف نپتون است. بر اساس مشاهدات وویجر 2 دمای سطح قمر تریتون 236- درجه سانتیگراد است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 25