مجله کودک 149 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 149 صفحه 43

او تئوری مهمی به نام تئوری نسبیت دارد که این تئوری سهم مهمی در دانش امروز ، دانش فیزیک و نجوم دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 43