مجله کودک 153 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 153 صفحه 32

بیایید داستان مصور بسازیم پس زمینه در داستان مصور زمینه پشت تصویر، از عوامل مهم در پیش بردن ماجرای داستان مصور است. همانطور که پوشش و لباس شخصیتهای داستان مصوراهمیت دارد. فضای پشت سر یا پس زمینه نیز در ایجاد حال و هوای داستان و دادن هویت به موضوع داستان مصور موثر است. گاهی پس زمینه می تواند از تعدادی خطوط برای ایجاد سرعت در شخصیت تشکیل شود. گاهی با یک طرح کوچک مثل پنجره می توان موقعیت شخصیت داستان را نشان داد. در مواردی با حذف جزئیات پشت سر و توجه به یک نقطه خاص در پس زمینه، می توانیم اهمیت آن قسمت را نشان دهیم. 1- در سه تصویری که کنار هم می بینید، با حداقل جزئیات در پس زمینه، شخصیت داستان عوض شده است. در تصویر سمت چپ با رسم یک پنجره مخصوص کلیسا و پوشش مناسب، شخصیت کشیش خلق شده است. در تصویر سمت راست همان شخصیت با افزودن پنجره کشتی به شکل دریانورد درآمده است. و در تصویر وسط، میله های پنجره پشت سر و لباس مخصوص به ما می گوید که شخصیت داستان مصور در زندان ا ست. از دهه 1930 میلادی به بعد، بیشتر شهرهای جهان از تراموای کابلی استفاده کردند. امروز در بیشتر شهرها به جای اتوبوس های درون شهری از تراموا، استفاده می شود زیرا این وسیله از خود دود تولید نمی کند. به تازگی نوع جدیدی از تراموا در شهر «منچستر» انگلستان ساخته شده است. 2-

مجلات دوست کودکانمجله کودک 153صفحه 32