مجله کودک 155 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 155 صفحه 19

ابوبکر، سپاه کوچک خود را به سوی خیبر پیش راند. هزار و ششصد مرد مسلمان راهی میدان جنگ شدند و رفتند تا با بیست هزار جنگجوی یهودی که در قلعه های خیبر پناه گرفته بودند. بجنگند ! مقاومت خیبری ها در مقابل مسلمانان خیلی سخت و جدی بود و ابوبکر، بدون فتح و پیروزی عقب نشست و گزارش کار خود را به پیامبر داد. این بار پیغمبر (ص)، پرچم اسلام را به دست عمر داد و او را فرماندۀ سپاه ساخت. اما عمر هم کاری از پیش نبرد و بعد از مدتی دست خالی پیش پیامبر برگشت. رسول خدا (ص)، در حالی که از ضعف و شکست این دو فرمانده، سخت آزرده و ناراحت بود، تمام افراد سپاه را گرد آورد و برای آنها سخن گفت. کلمات پیغمبر، کوتاه بود، اما به دلهای مسلمانان امید، قدرت و روشنایی بخشید. « ... قسم به خدا، فردا پرچم اسلام را به دست کسی می دهم که او محبوب خدا و رسول خداست و خدا و رسولش هم محبوب او هستند. خداوند به دست او فتح و پیروزی را نصیب ما خواهد کرد و او کسی است که هیچ وقت از میدان جنگ و جهاد فرار نمی کند. » با شنیدن این کلمات، اردوی مسلمانان در پیچ و تاب افتاد. همه با کنجکاوی و اشتیاق زیاد می خواستند بدانند فرماندۀ پیروز کیست و فردا این پرچم پر افتخار به دست چه کسی داده خواهد شد. اما ناچار باید تا صبح روز بعد صبر می کردند ... ادامه دارد ÿ مساجد « مسجد »، محل عبادت و راز و نیاز با پروردگار نیز از بناهای قدیمی در تاریخ بشر است. مسجد محلی است که مسلمانان در آن نماز می گزارند و باید از هر نظر تمیز باشد. بسیاری از مساجد، معماری زیبایی دارند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 155صفحه 19