مجله کودک 161 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 4

حکایت بنده ای صالح روح ا... در اوایل جوانی برای تحصیل عازم شهر قم شد . خواندن علوم دینی در سه بخش انجام می گیرد . مقدمات ، سطح و خارج . روح ا... دروس مقدماتی را در خمین خوانده بود . دروس سطح را در قم نزد علمای بزرگ به ویژه نزد مرحوم سید علی یثربی کاشانی خواند . در درس خارج روح ا... بیشتر تحصیلات خود را نزد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ، بنیانگذار حوزه علمیه قم ؛ خواند . رفته رفته موقعیت علمی روح ا... بالاتر می رفت و او خود درس های فقه و اصول را تدریس می کرد . گاهی درس های عرفان و فلسفه را هم به طلاب زبده ای که داوطلب تحصیل در این درسها بودند ، تدریس می کرد . او علوم عرفانی را نزد مرحوم میرزا محمد علی شاه آبادی خوانده بود . روح ا... از استعداد زیادی برخوردار بود و از آنجایی که در بیست سال اول عمر ، ادبیات را نیز به خوبی خوانده بود ، جهش درسی زیادی در فاصله 7 سال ( از سال 1300 تا 1307 هجری شمسی ) از خود نشان داد . به این ترتیب بود که توانست درس سنگین « اسفار » را هم با موفقیت پشت سر بگذارد و در ردیف شخصیت ها و فضلا برجسته حوزه علمیه در آید . یکسال بعد در سال 1308 هجری شمسی ، وی تصمیم به ازدواج گرفت .... ( ادامه دارد ) گربه پلنگی از گربه های دیگری که در طبقه بندی گربه های مو بلند یا ایرانی قرار دارد ، گربه پلنگی نام دارد . جانور شناسان درباره اصل و نسب گربه پلنگی با هم اختلاف نظر دارند امام همگی درباره ظاهر پلنگی این گربه ، نظر یکسانی دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 4