مجله کودک 161 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 17

لغت نامه قرآنی حرف خ خبیث خبیث کلمه خبیث ، که در قرآن مجید چندین بار آمده ، به معنای : بد ، بد سرشت ، زشت ، کثیف ، پلید و نا پاک است . در مقابل این کلمه ، « طیب » قرار گرفته که به معنای : پاک و پاکیزه ، تمیز ، خوب سرشت ، زیبا و سالم است . کلمه « خبیث » ، هم درباره چیزهای کثیف ، آلوده و ناپاک به کار برده شده است ، مثل : شراب های مستی آور ، گوشت مردار ، گوشت سگ و خوک و ... که نباید آنها را مصرف کرد . هم درباره کارها و اعمال زشت و ناشایست ، که خداوند آنها را حرام کرده است . مثل : دزدی ، خوردن مال یتیم ، قتل و آدم کشی ، نظر دوختن به ناموس دیگران و ... و هم درباره آدم های ناپاک ، نادرست و خیانت کار ، که باید از آنان دوری کرد . در سوره آل عمران - آیه 179 قرآن ، کلمه « خبیث » را درباره « منافقان » به کار برده است . منافقان ، کسانی هستند که به ظاهر خودشان را مومن و مسلمان نشان می دهند . ولی در عمق دلشان ، شرک ، کینه ، دشمنی و بدخواهی را پر ورش می دهند و از پشت به مومنان و مسلمانان های واقعی خنجر می زنند . مشرکان و کافران هم از نظر خداوند ، « خبیث » به شمار می آیند . گربه برمه ای « سیل » ازخانواده گربه های برمه ای در آغاز تولد رنگ روشنی دارد . پس گذشت چند روز رفته رفته بخش های قهوه ای رنگ در سطح بدن گربه شروع به زیاد شدن می کند . از گربه برمه ای سیل و گربه برمه ای ، نوعی گربه پلنگی متولد شده است که گربه برمه ای سیل پلنگی نام دارد . گروهی از جانور شناسان این گربه را در گروه گربه های شکلاتی قرار داده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 17