مجله کودک 161 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 20

جدول 4 مستطیل افقی فرمانده سپاه نامی پسرانه ، به معنای گیتی و جهان تر و مرطوب - جمع مدرک - گرما و درجه حرارت . قطره های یخ بسته باران که از آسمان بر زمین می ریزد . نماینده یک دولت در پایتخت کشور دیگر روز رستاخیز گردی که با آب مثل سنگ سخت می شود و در ساختمان سازی به کار می رود . زیبایی را با آن مثال می زنند - خواب نیست - اتومبیل کوچک فرانسوی ، نام دیگر آن در ایران « سپند » است . ته نشین شدن . به اسارت گرفته شده . عمودی دشوار و مشکل ماه عرب بعضی از مردم ... یه کفش دارند ! گل بسیار خوشبو . چشمان این چهار پا بسیار زیباست و زیبایی چشم را به او مثل می زنند . حیوان ترسیده چنین کند . درجه حرارت بالای بدن . حرف همراهی - روز نیست - از ماه های زمستانی . نوعی زغال سنگ که خوب می سوزد و حرارت بالا تولید می کند راز و رمز غرض و نتیجه کار . الفبای مخصوص تلگراف درس نخوانده و بی سواد موقتی و زودگذر آتش عرب به معنای روشنایی و نام یکی از شهرهای شمالی کشورمان پاسخ جدول شماره گذشته جدول مستطیل از انواع گربه ماین کن ، گربه ماین کن کم رنگ نام دارد که کاملا اهلی است . اندازه بدن این گربه از حد متوسط کمی بزرگتر است . بازیگوشی و رفتار دوستانه از دیگر مشخصات این جاندار است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 20