مجله کودک 161 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 21

رنگ دیگری از گربه ماین کن ، گربه ماین کن نارنجی ( مایل به قرمز ) است . روی پنجه ، پشت و دم گربه سایه ای از رنگ نارنجی دارد . اما زیر سینه و شکم سفید مایل به کرم است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 21