مجله کودک 161 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 24

گربه نروژی سیاه دودی چهره ای سه گوش دارد وبه گفته جانور شناسان ، بسیار اهلی است . این گربه در زیر گردن و سینه خود قسمتی به رنگ نقره ای مایل به سفید داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 24