مجله کودک 161 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 25

گردش خرس کوچولو این خرس کوچولو می خواهد تعطیلاتش را در آغوش طبیعت ، در محلی خوش آب و هوا بگذارند . برای رسیدن به این محل ، باید مسیری را انتخاب کند که سر راهش به مورچه ها برخورد نکند . این مسیر را نشانش بدهید . بازی در ساحل دریا این دختر کوچولو در ساحل دریا مشغول شن بازی است ، اما اگر خوب دقت کنید ، 4 مورد اشتباه در این تصویر وجود دارد . یعنی اشیایی در این تصویر آمده که نباید استفاده می شود . آن ها را پیدا کنید . پاسخ سرگرمی شماره گذشته : راهی به سوی آب گربه نروژی پلنگی نمونه ای کامل از یک گربه پلنگی است که تضاد رنگ ورگه های رنگی بدن او ، کاملا ظاهر پلنگی به جاندار می دهد . این گربه که در گروه گربه های مو متوسط ( نیمه بلند ) طبقه بندی می شود در قسمت بینی و پنجه ها رنگی قهوه ای تا سیاه دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 25