مجله کودک 161 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 35

به وسیله کاغذ الگو ، الگوی خانه ، درخت و پرنده را روی مقوا سفید یا کاغذ سفید منتقل کنید . یادتان باشد در مورد الگوی خانه و درخت ، قسمت مشخص شده را روی تای کاغذ دو لا قرار دهید ( از پرنده 2 تا تهیه کنید ) . با کمک خطکش و مداد ، مرکز سینی را مشخص کنید ( دراین نقطه ،خانه قرار خواهد گرفت ). تای خانه را باز کنید و آن را درمرکز سینی با چسب بچسبانید . تای درخت ها را باز کنید و با چسب در دو طرف خانه ، روی سینی بچسبانید . با چسب 2 پرنده را بر بالای شاخه درخت ها بچسبانید ( به شکل دقت کنید ) . حالا از کاغذ طرح دار 2 قطعه به شکل بال پرنده ببرید و روی بدن هر پرنده بچسبانید . با استفاده از قیچی دندانه دار نوارهای بلندی به عرض 1 سانتی متر ببرید و اول نوارهای عمودی را در وسط راه های جلوی خانه ( مانند شکل ) بچسبانید . سپس نوارهای افقی پایین و وسط خانه را بچسبانید . نواری از کاغذ طرح دار تهیه کنید که طول آن مناسب با لبه بام باشد و با قیچی دندانه دار دور آن را ببرید و با کاغذ سوراخ کن سوراخ هایی در طول ان ایجاد کنید و در محل برای ایجاد پیش آمدگی لبه بام بچسبانید . دایره های کوچکی که از سوراخ کردن نوار قبلی بدست آورده اید . نگاه دارید تا به جای چشم پرنده ها و دستگیره در خانه استفاده کنید . نوارهای باریکی از کاغذ سفید با قیچی دندانه دار ببرید و در محل به صورت به علاوه وسط پنجره ها بچسبانید . یکی از این نوارها را هم در وسط در خانه بچسبانید . از کاغذ طرح دار نواهرای خیلی باریکی ببرید . تا از روی هم چسباندن آن در گنبد بالای خانه ِ، یک ستاره درست شود . در محل دودکش ها 2 مربع کوچک ( تهیه شده از کاغذ طرح دار ) بچسبانید . گلدان درختچه ها را با نوارهای دالبر دار تزیین کنید و یک نواری که به طرف بالا باریک می شود . در مرکز تنه درخت بچسبانید . پس از خشک شدن چسب کارتان ، 2 لایه آستری از روغن جلا روی کار بزنید . گربه نقره ای پلنگی موهای کوتاه و بهم فشرده ای دارد و روی دم او طرح حلقه ای دیده می شود . در دو طرف بدن این گربه ، رویش مو به صورت خط پیوسته ای به چشم می خورد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 35