مجله کودک 161 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 161 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان 1383 هرماه 4 شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام ( ره ) واریز کنید . ( قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی ، تهران خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید . قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی دوست خاورمیانه ( کشورهای همجوار ) 000/7 ریال اروپا ، آفریقا ، ژاپن 000/8 ریال آمریکا ، کانادا ، استرالیا 500/9 ریال بستگان هریک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند . می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند . دوستان عزیز لطفا قستمهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید . فرم اشتراک نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : تحصیلات : نشانی : کدپستی : تلفن : شروع اشتراک از شماره : تا شماره : امضاء آلبوم تصویری گربه انگلیسی « لیلاک » که از جدیدترین رنگ های این نوع گربه است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 161صفحه 42