مجله کودک 165 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 17

حرف: «د» لغت نامۀ قرآنی «دار» کلمۀ «دار»، چندین بار در قرآن مجید آمده است و به معنای «خانه»، «سَرا»، «جای» و «جایگاه» است. از نظر قرآن، خداوند دو خانه برای انسان آفریده است: خانۀ دنیا و خانۀ آخرت. قرآن مجید، دنیا را خانه ای موقّت و گذرا می داند، که انسان های اهل ایمان به آن دل نمی بندند و نباید دل ببندند. عمر زندگی در این خانه بسیار کوتاه است و نباید فریب زیبایی ها و جاذبه های ظاهری آن را خورد. یک خانۀ دیگر هم هست که به آن خانۀ آخرت می گویند. خانۀ آخرت، همیشگی و جاودانی است و انسان ها در آن زندگی جاودانه خواهند داشت. مقصد اصلی همۀ ما، رسیدن به خانۀ آخرت است که قرآن، آن را «دارالاخره» می نامد و آن را بسیار بهتر از خانۀ دنیا می داند. همۀ ما باید کوشش کنیم که خانۀ آخرت خود را بسازیم و آباد کنیم. اینکار فقط با اعمال نیکو و رفتار شایستۀ ما در همین خانۀ دنیا، ممکن است. قرآن به مؤمنان واقعی، زندگی در «دارالسلام» را مژده داده است: دارالسلام، یعنی: خانۀ سلامت، آرامش و سعادت، یعنی همان «بهشت» الهی. *نیروهای زرهی SAS استرالیا (دهه 80 میلادی) در انگلستان نیروی نظامی ویژه ای به نام SAS وجود دارد استرالیایی ها بر این اساس، نیروی SAS خود را سازماندهی کردند. در نبردهای فیلی پین بر سر جزایر تیمور شرقی این نیروها شرکت داشتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 17