مجله کودک 167 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 167 صفحه 43

43 ◦ سرباز ارتش ایتالیا- شمال افریقا- سال 1940 ایتالیایی ها برای حضور در مستعمره های خود در شمال ایتالیا به هنگام جنگ دوم جهانی ، ازاین یونیفورم استفاده می کردند. کلاه با لبه جانبی برای حفاظت گردن ازتابش شدید آفتاب به کارمی رفت واین نیروها در نبرد« سیدی عزیز» درشمال آفریقا شرکت داشتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 167صفحه 43