مجله کودک 173 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 173 صفحه 6

اتفاقی سرخ محمد کاظم مزینانی مردهای آن طرف دستهای سردشان ازسنگ بود آن سپاه سنگدل با صف آیینه­ها درجنگ بود *** مردهای این طرف توی سینه آسمانی داشتند خشمگین بودند و باز خنده­های مهربانی داشتند *** نمای عقب مرسدس بنز SL 230

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 6