مجله کودک 231 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 231 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفتةنامه کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» Ÿ مدیر مسؤول: مهدی ارگانی Ÿ سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی Ÿ مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی Ÿ تصویرگر: محمد حسین صلواتیان Ÿ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء Ÿ عکس: امیر محمد لاجورد Ÿ حروفچین: نیرالسادات والاتبار Ÿ امور مشترکین: محمد رضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 962 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 بازی شرح روی جلد ساعت قدیمی تصویر روی جلد، نمای داخلی یک خانهی قدیمی ایرانی است. اگر به ساعت روی جلد دقت کنید، متوجه میشوید که عقربههای کوچک و بزرگ آن (ساعتشمار و دقیقهشمار) و همینطور عدد 6 ساعت، سر جای خودشان نیستند. قلم بردارید و آنها را که در تصویر پنهان هستند، پیدا کنید. فیلم در مجله عادت جدید امپراتور قسمت چهارم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 231صفحه 2