مجله کودک 231 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 231 صفحه 6

جشن تولد آسمان مریم هاشمپور شکل کیک خامهای است تکه ابر آسمان در خیالم هفت شمع میگذارم روی آن v v v آمده در جشن من باد هم هوهوکنان میرسد از راه دور دسته دسته میهمان v v v کوسکو از اینکه توانسته است کار مثبتی انجام دهد، خوشحال است. البته کمی هم به پاچا فخر میفروشد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 231صفحه 6